Helyi Szabályok

A Continental Citygolf Club által 2020. április 1. után rendezett versenyekre az alábbi
Helyi Szabályok érvényesek, melyek felülírnak minden korábban megjelent Helyi Szabályt.

[A] Játéktéren kívüli területek

A-1 Játéktéren kívüli terület

 • A pálya kerítésén túl, valamint a pályán fehér karókkal körülhatárolt területei és a Driving Range teljes területe játéktéren kívüli területek.

Megjegyzés: A játéktéren kívüli területet a kerítésoszlopok és a fehér karók esetén ezek belső oldalai határozzák meg. Kerítésoszlopnak a függőleges oszlopok számítanak, a fő oszlopokat tartó, ferde segédoszlopok figyelmen kívül hagyhatók. A labda akkor nem játszható, ha teljes terjedelmében a kerítésoszlopok vagy fehér karók belső oldalán túl van. 

A-2 Belső játékon kívüli terület

 • A 6-os szakaszt játszva a szakasz 7-es szakasz felé eső oldala játéktéren kívüli terület, fehér karókkal van jelölve. A karósor végén a terület határát az utolsó két karó vonalának meghosszabbítása képezi a 6. és 8. greeneket elválasztó háló irányába. 

[B] Büntető területek

B-1 Büntető területek meghatározása

 • A büntető területeket a pályán mindenütt piros karók jelzik.
 • A büntetőterületek jelzésére szolgáló karók mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a R&A Szabályzat 16.1 szerint lehetségesek.

[E] Különleges könnyítések

E-8 Tilos zónák

 • A 9-es szakasz jobb oldalát szegélyező piros büntető terület teljes terjedelmében játéktól elzárt zóna, amelyet zöld fejű piros karók jelölnek. A területről a játék tilos akkor is, ha csak a beállás van a területen belül, a labda azon kívül helyezkedik el. A tilos zónából az R&A Szabályzat 17.1e szabálya szerint kötelező könnyítést igénybe venni. A területre való belépés minden esetben tilos, ott labdát keresni sem szabad.

[F] Rendellenes pályaviszonyok

F-1 Rendellenes körülmények meghatározása

 • A rendellenes pályaviszonyokat kék karók vagy fehér festékkel fújt vonalak jelzik.
 • Az általános területen lévő /a/ távolságjelző karók (100-150 méter), /b/ az öntöző rendszer alkatrészei, /c/ footgolf lyukak, fedelek, /d/ szakaszjelző táblák, padok mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek az R&A Szabályzat 16.1 pontja szerint vehetők igénybe.

Megjegyzés: Definíció szerint az utak mesterségesen burkolt felülete vagy szegélye mozdíthatatlan akadály, ide értendők az műutakat szegélyező kavicságyak is. A földutak, kitaposott ösvények, traktornyomok, kocsik keréknyoma a pálya szerves részei, ahonnan a labdát úgy kell megjátszani, ahogy fekszik, tehát az R&A Szabályzat 9.1 pontja szerint.

F-7 Gyeptéglák illesztése

 • A frissen gyeptéglázott területen büntetés nélküli könnyítés vehető igénybe /a/ általános területen az R&A Szabályzat 16.1b pontja szerint, /b/ putting greenen az R&A Szabályzat 16.1d pontja szerint, ha a labda gyeptéglák közötti hézagban van, vagy ilyen hézagok zavarják a lendítést. Nem érvényes a könnyítés, ha a hézag csak a beállást zavarja.

A gyeptéglázott területen belül a hézagok hálózata egyetlen hézagnak tekintendő, tehát ha az ejtett labda egy másik hézagban áll meg, akkor ugyanaz a zavaró tényező áll fenn, mint korábban. A labdát az R&A Szabályzat 14.3c(2) pontja szerint újra kell ejteni, ismételt esetben helyezni.

F-23 Ideiglenes mozdíthatatlan akadályok

 • A pályán bárhol kihelyezett reklámtáblák, zászlók, molinók ideiglenes mozdíthatatlan akadályok. Ezek esetében az R&A Model F-23 helyi szabály minta hatályos.

Megjegyzés 1: A zavaró hatás akkor is fennáll, ha az ideiglenesen mozdíthatatlan akadály a labda és a lyuk között van, tehát a játékos ütésvonalában helyezkedik el.

Megjegyzés 2: A játékos akkor is igénybe veheti a könnyítést, ha maga az ideiglenesen mozdíthatatlan akadály játékhatáron kívül van. Ha a labda a játéktéren van, a legközelebbi könnyítési pont az, /a/ amely nincs közelebb a lyukhoz, /b/ amelynél a zavaró hatás már nem áll fenn, és /c/ amely nincs akadályban vagy a célterületen.

[G] Eszközhasználat korlátozása

G-3 Szabványos golflabdák

 • A pályán range labda használata tilos. Büntetés az R&A Model G-3 szabály megszegésével végrehajtott ütésért: versenyen kizárás és pénzbüntetés, egyéb esetben pénzbüntetés (ld. Házirend).

G-7 Bizonyos cipők tilalma

 • A pályán stoplis, szöges, magassarkú cipők használata tilos!

[J] A játék felfüggesztése

J-1 A játék leállítása és újraindítása

 • A játék felfüggesztésére, illetve folytatására használt jelzések a következők: 
 • 1 hosszú kürtjel: a játék azonnali felfüggesztése vészhelyzetben. 
 • 3 egymás utáni gyors kürtjel, ismételve: normál felfüggesztés, tehát az adott szakaszt még be lehet fejezni, de új szakaszt elkezdeni már nem lehetséges.
 • 2 egymás utáni, rövid kürtjel, ismételve: a játék folytatása, függetlenül a felfüggesztés leállításának típusától.
 • Versenyen a játék felfüggesztéséről az MGSZ Versenyszabályzat 15. pontja rendelkezik.
 • A legközelebbi menedékhelyeket, gyülekezési pontokat és a menekülési útvonalakat a klubház hirdető tábláján kifüggesztett kiürítési terv tartalmazza.

[K] A játék tempója

K-2 A játék tempója stroke play versenyen

 • A Versenybizottság a szakasz hosszától és nehézségétől függően minden szakaszra előírt játékidőt állapít meg, továbbá az előírt körhöz megszabott összjátékidőt. Egy csoport akkor tartja a pozícióját, ha a kör során nem lépi túl a befejezett szakaszokra előírt játékidőt.
 • A szintidő 9 szakaszon 1 óra 40 perc.
 • A játék tempójáról, a pozícióból kiesett csoportok kezeléséről, a lassú játék büntetéséről az MGSZ Versenyszabályzat 14. pontja rendelkezik.

K-3 A játék tempója Stableford versenyen

 • Közel ugyanaz mint a K-2. esetében, de eltérés, hogy a büntető pontokat a kör összesített eredményéből kell levonni. A játék tempójával kapcsolatban az MGSZ Versenyszabályzat 14. pontja hatályos.

K-5 Enyhített büntetések

 • A lassú játék büntetése: első alkalommal szóbeli figyelmeztetés, a második alkalommal 1 ütés, a harmadik alkalommal további 2 ütés (a második alkalommal kapott büntetésen felül), a negyedik alkalommal kizárás.
 • Az enyhített büntetésekkel kapcsolatban az MGSZ Versenyszabályzat 14. pontja hatályos.

A Helyi Szabályok bármilyen megszegéséért Általános Büntetés jár, amely Match Play esetén szakaszvesztést, Stroke Play esetén két ütés büntetést jelent.